Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Ledelsen til HUMrådet: Nu forventer vi, at I opløser blokaden

Blokade — Dialogen skal foregå i universitetets formelle organer, skriver dekanatet på Humaniora, der har fremskyndet processen om den 'målplan', de studerende protesterer imod.

Dette er et svar på indlægget HUMrådet til ledelsen: Vi får brug for hver sin mægler

Kære Sidsel og Anna

Som I ved, har vi i dekanatet besluttet at sætte gang i processen om målplan 2021-24 allerede nu. Det er en beslutning, som I og tillidsrepræsentanterne støtter, og det er vi glade for. Så får vi på tværs af ledelse, medarbejdere og studerende god tid hele foråret til en god dialog og konkret inddragelse i vores råd, nævn og udvalg. Akademisk Råd, Fakultetets Samarbejdsudvalg og studienævn er som bekendt de repræsentative fora, vi har til at skabe inddragelse på fakultetet inden for universitetslovens rammer. For os er det vigtigt, at dialogen inkluderer alle grupper på fakultetet og foregår i de formelle organer.

LÆS OGSÅ: Ledelsen på Humaniora afviser Knud Foldschack som mægler

Oprindelig foreslog vi jer en konfliktmægler, fx fra Center for Konfliktløsning, for at få genetableret dialogen mellem HUMrådet og dekanatet. Det vil sige, at vi ønskede en mægler til at assistere med at forbedre vores relation. Vi ser ikke vores fire dialogmøder som ‘politiske forhandlinger’. Derfor har vi ikke noget ønske om, at vi hver især skal repræsenteres af en ekstern mægler.

LÆS OGSÅ: Knud Foldschack vil stadig gerne mægle på Humaniora: »Jeg er ikke en part i sagen«

Vi vil meget gerne drøfte rammer og indhold for den kommende proces med jer og de øvrige medlemmer i Akademisk Råd og med tillidsrepræsentanterne i Fakultetets Samarbejdsudvalg allerede i næste uge. Det er afgørende, at vi får en grundig møderække i foråret, hvor vi kan se på fakta, udveksle idéer og diskutere løsninger, så den kommende målplan bliver solid og kan bære de strategiske forandringer. I den proces vil vi få en dialog om de ønsker, I har til en kommende målplan, åbent og transparent.

Når nu der ligger en klar proces foran, forventer vi, at I opløser blokaden.

Seneste