Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Theme

Specialefrist

Coronavirus

Der var én coronakrise – men to måder, fakulteterne på Københavns Universitet håndterede den

Corona stak en kæp i hjulet på mange specialeskrivende, ikke mindst dem med børn hjemme fra institutioner og skoler, og det håndterede universitetets fakulteter forskelligt.

1
Debat

Specialeskriver beder om tid: Jeg bruger mere tid på at være menneske under coronakrisen

1
Coronavirus

Københavns Universitet: »Vi ønsker ikke, at der opstår coronaårgange«

Mens alle eksamener rykker online indtil sommerferien, består bachelorfristerne. Universitetet vil dog gøre det mere enkelt for udfordrede studerende at søge dispensation.

1
Coronavirus

Alle eksamener på Københavns Universitet rykker online indtil sommerferien

Studienævn får mulighed for at udskyde specialefrister med en måned, men kun på uddannelser, der er særligt hårdt ramt af coronakrisen.

1
Uddannelse

Studerende kritiserer nye specialefrister: »Vi kan ikke nå at lave forsøg og samle data på fire måneder«

Kortere specialefrister kan gøre det svært at samarbejde med erhvervslivet, siger studerende på Institut for Fødevarevidenskab. Dansk Erhverv siger, at de nye regler giver studerende en arbejdsuge på over 50 timer.

1
Uddannelse

Kritik: Nye specialefrister udhuler specialet og stresser studerende

Fremover skal et speciale på Københavns Universitet skrives på ned til fire måneder. Vicedirektør siger, at studienævnene må sænke forventninger til de studerende og specialerne.

1
Uddannelse

Fremover skal et speciale tage ned til fire måneder. Hvad betyder det for dig?

Blot et år efter at have indført dem laver Københavns Universitet specialereglerne om. Fremover skal studerende ikke længere kunne begynde på deres speciale, mens de er i gang med andre kurser eller eksaminer. Vi giver et overblik.

1
Politik

Kritik af nye specialefrister: Skaber ulige vilkår og skader kvaliteten

Københavns Universitet har rykket specialefristerne for at overholde Uddannelses- og Forskningsministeriets regler. Studerende kritiserer KU for mangelfuld information og de nye frister for at forringe kandidatuddannelsens kvalitet og skabe ulige vilkår.

1