Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Tidslinje 2011-2021: 13 nedslag i rundbarberingen af humaniora

Overflyvning — Københavns Universitet står til at lukke en fjerdedel af de nye studiepladser på Det Humanistiske Fakultet som følge af regeringens udflytningsplan. Men det er kun den seneste kæberasler i et grumt årti for humaniora. Se tidslinjen her.

2011, januar: Fyringsrunde
Det Humanistiske Fakultet nedlægger 35 stillinger som led i en spareplan.

2014, september: Dimensionering
SR-regeringen præsenterer med daværende uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen i spidsen en ledighedsbaseret dimensioneringsplan. Det betyder, at Det Humanistiske Fakultet skal nedlægge en tredjedel af studiepladserne på kandidatuddannelserne.

2015, september: Omprioriteringsbidrag
Et flertal bestående af Venstreregeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative vedtager i finansloven et omprioriteringsbidrag på uddannelsesområdet, som betyder, at alle uddannelsesinstitutioner skal spare 2 procent hvert år de næste tre år.

ET LYSPUNKT

I september 2019 besluttede et flertal bestående af S-regeringen, De Radikale, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Alternativet med finansloven 2020 at afskaffe omprioriteringsbidragets årlige toprocentsbesparelser og samtidig forlænge taxameterløftet af de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag.

Universitetsuddannelserne modtager primært tilskud efter uddannelsestaxameteret. Derudover får de en færdiggørelsesbonus og et tilskud per udvekslingsstuderende.

De forskellige fakulteter får forskellige takster efter uddannelsestaxameteret. Humanistiske fag får typisk, som også de samfundsvidenskabelige fag, den laveste takst, nemlig takst 1, 32.500 kroner per studenterårsværk (STÅ) i 2021.

Siden 2010 har de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag fået et taxameterløft på 5.000 kroner per STÅ, efter en rapport fastslog, at uddannelserne var underfinansierede.

2015, oktober: Nedlæggelser  af uddannelser
Det Humanistiske Fakultet lukker uddannelserne informationsvidenskab og kulturformidling i Aalborg.

2016, maj: Fyringsrunde
Det Humanistiske Fakultet nedlægger 86 stillinger som led i en spareplan.

2016, april: Nedlæggelser og sammenlægninger
Det Humanistiske Fakultet lukker fem fag: Indonesisk/Sydøstasienstudier, Finsk; Tibetologi; Thai/Sydøstasienstudier og Indologi. Samtidig sammenlægges Indoeuropæisk med Lingvistik og Hebraisk og Tyrkisk med Arabisk og Persisk til Mellemøststudier.

2016, september: Sammenlægning
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab sammenlægges med Nordisk Forskningsinstitut.

2018, september: Sammenlægning
Det Humanistiske Fakultet sammenlægger fagene Øst- og sydøsteuropastudier, Balkanstudier, Polsk og Russisk til Østeuropastudier.

2019, februar: Sammenlægning
Denne gang gælder sammenlægningen på Det Humanistiske Fakultet Institut for Informationsstudier og Institut for Medier, Erkendelse og Formidling.

2019, maj: Fyringsrunde
Det Humanistiske Fakultet nedlægger 48 stillinger som led i en spareplan.

2021, juni: Udflytning
S-regeringens udflytningsplan, der betyder, at Københavns Universitet skal udflytte eller nedlægge 10 procent af studiepladserne i hovedstaden, vedtages af et bredt flertal.

2021, oktober: Nedlæggelse
Københavns Universitet melder ud, at de lukker en fjerdedel af studiepladserne på Det Humanistiske Fakultet som følge af regeringens udflytningsplan.

Seneste