Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Her er der kampvalg på Københavns Universitet

Univalg 2019 — Forskere, studerende og administrationens folk kæmper hårdt om pladserne i universitetets magtfulde bestyrelse. Men der er også rift om stolene i flere ph.d.-udvalg, studienævn og i de akademiske råd.

De ansatte i administrationen skal vælge mellem to kvinder

Hvis man er ansat i Københavns Universitets administration er valget enkelt, (om end selvfølgelig ikke nødvendigvis let). Man kan vælge mellem to kandidater til én af de 11 pladser i universitetets bestyrelse. På valg er:

Anne Marie Shuhaiber Clemensen, der er institutadministrator, går til valg på mere inddragelse af medarbejderne i væsentlige beslutninger.

Dorte Brix, der er laborant, og som vil ændre kulturen på Københavns Universitet så de administrative medarbejdere får mere påskønnelse for deres arbejde, for deres loyalitet er i disse år i fare for at smuldre, siger hun.

LÆS OGSÅ: Der er valg. Det er vigtigt. Hvad skal du gøre? Her er en guide.

Fem lister vil repræsentere forskerne

Adskillige forskere stiller op til to ledige bestyrelsesposter, så her er valget ikke så enkelt. Selv om VIP-kandidaterne generelt deler en ambition om at give universitetets videnskabsfolk mere indflydelse, præsenterer de sig med forskellige temperamenter, strategier og prioriteter.

Lektor i moderne indien- og sydasienstudier Ravinder Kaur vil sikre mere demokratisk deltagelse, og hun vil de korte forskeransættelser, der i stigende grad er normen, til livs.

Professor i fysiologi Flemming Dela vil have skåret ned på mængden af regler og administration på Københavns Universitet.

Professorerne Thomas Mandrup-Poulsen og Henrik Kragh Sørensen, går til valg på mere VIP-indflydelse på universitetets overordnede retning.

Eske Willerslev og Jesper Grodal, ligeledes professorer, vil have mere inddragelse af forskerne og et opgør med hvad de betegner som ugennemtænkte beslutninger og magtarrogance fra ledelsen side. (De står øverst på en liste på i alt 15 forskere, der alle går til valg på at ville samarbejde indbyrdes).

Endelig vil lektor Annette Lassen og professor Olaf Nielsen gøre op med en i deres udlægning alt for økonomi-fokuseret styring af universitetet, der skader forskning og uddannelser.

Derudover skal forskerne også flere steder tage stilling til, hvem de ønsker at få valgt ind i Akademisk Råd. På det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan de fx vælge mellem hele tre lister, der kæmper for en plads til rep.område Veterinær.

Studentervalget præget af alliance mellem umage grupper

Som altid er der kamp blandt de studerende om den ene af de to bestyrelsespladser, der er sat af til dem.

Studenterrådet med dets mange fagråd på hele campus står vanlig stærkt, men både det socialdemokratiske Frit Forum og den borgerlige liste Konservative Studerende har kastet en del kræfter ind i årets valgkamp. Og helt usædvanligt er de to sidstnævnte foreninger i år allierede, så de kan stemmemaksimere og, måske, vriste en plads fra det mægtige studenterråd.

Både Frit Forums kandidat Frederikke Gjerløff Werther og Konservative Studerendes Sebastian Just Madsen og Christian Broholm Andersen betoner i de interview, vi har lavet med dem, at de vil bekæmpe tendenser til krænkelsesparathed på universitetet.

Studenterrådets Olivia Boesen fører kampagne med et budskab om at ville mindske den stress, der har grebet mange studerende i de senere år.

LÆS OGSÅ: Interview med alle spidskandidaterne på Uniavisens særlige valgside.

Studerende: kampvalg til Akademisk Råd og en række studienævn.

De studerende skal ikke kun sende folk til bestyrelsen: På Det Juridiske Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet slås flere lister om plads i Akademisk Råd.

Desuden er der mange steder kamp om studienævnspladserne – blandt andet på store fag som Statskundskab og Jura.

Den fulde liste over de studerendes kampvalg (ud over bestyrelsesvalget) er her:

Akademisk Råd ved Det Juridiske Fakultet: 3 lister
Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: 3 lister
Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: 2 lister

Studienævnet for Antropologi: 1 liste
Studienævnet for De Juridiske Kandidat- og Deltidsuddannelser: 3 lister
Studienævnet for Den Juridiske Bacheloruddannelse: 3 lister
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed: 2 lister
​Studienævnet for Geovidenskaber og Planlægning, rep.område Landskabsarkitektur (B) / Landscape Architecture (K) / Landskab og Planlægning (M) , Nature Management (K): 2 lister
Studienævnet for Matematik og Datalogi, rep.område Datalogi (B+K), Datalogi-økonomi (B), Machine Learning og Datavidenskab (B): 1 liste
Studienævnet for Naturressourcer, Miljø og Husdyr, rep.område Forest and Nature Management (K), SUFUNAMA (EM), Jordbrugsøkonomi (B), Agricultural Economics (K), Environmental and Natural Resource Economics (K): 1 liste
Studienævnet for Statskundskab, rep.område Statskundskab: 3 lister
Studienævnet for Teologi: 2 lister
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier, rep.område Asien: 1 liste
Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab: 2 lister​​

Seneste