Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Theme

frafald

Debat

Det er kun et problem at droppe ud, hvis man ikke starter igen

1
Debat

At droppe ud af universitetet løser ikke klimakrisen - medmindre du bliver faglært

1
Studieliv

Du er i tallene: 10 facts om dig

Læser du det samme, som din mor gjorde? Og ryger hele SU’en på husleje? Du er ikke alene. Medmindre dit pronomen er han, og du er ny på Husdyrvidenskab. Vi har gransket statistikkerne om studerende på videregående uddannelser.

1
Uddannelse

Dekan kan forudse, hvem der dropper ud af studiet

Et lavt karaktergennemsnit fra gymnasiet øger sandsynligheden for at droppe ud af økonomistudiet. »Det kan give anledning til nogle overvejelser om, hvem vi har lyst til at optage,« siger dekan, der vil sætte ind med statistisk førstehjælp.

1
Uddannelse

Sådan sænkede Humaniora frafaldet på første år

De sidste par år har humaniora kæmpet med et højt frafald på første år. Men siden 2016 har fakultetet sænket frafaldet fra 25 til 19 procent. Vi spurgte prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen, hvad de har gjort.

1
Uddannelse

Fremdrifts-reformen har øget frafaldet

Det ligner en succes: Studietiderne er faldet siden 2011, som politikerne har ønsket. Men tallene skyldes blandt andet, at langt flere studerende dropper ud end tidligere. Det skyldes fremdriftsreformen, mener Danske Universiteter.

1
Uddannelse

Over halvdelen af frafaldne studerende savner praktisk indhold

En ny rapport fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at over halvdelen af de studerende, der afbryder studierne, savner fokus på det praktiske. Det er begrænset, hvad universiteterne kan gøre, mener ekspert.

1
Videnskab

Dekanen i frafaldsstatistikken

Kirsten Busch Nielsen fandt sin vej ind i teologien efter en ’produktiv studiemæssig krise’ og blev sit fakultets første kvindelige dekan. Hun kunne godt unde næste generation samme frihed til at smage på et fag, før man skal binde sig, for man kan ikke forventningsafstemme sig til alt.

1
Uddannelse

Studiet uden karakterer

Antropologi tiltrækker elitestuderende med tårnhøje gennemsnit fra gymnasiet. Nu dropper instituttet alle karakterer på første år for at værne om de studerendes mentale sundhed. De skal lære at tage chancer, og de skal lære at fejle.

1
Campus

Studerende, der ikke drikker, falder fra

Dit alkoholforbrug under studiestarten påvirker din trivsel på studiet. En ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at studerende, der enten drikker meget eller slet ikke under studiestarten, har en større risiko for frafald.

1