Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Univalg 2023: Her er kandidaterne til bestyrelsen

Valg — Årets univalg er skudt i gang. Her kan du møde årets spidskandidater til posterne i KU's bestyrelse.

Efteråret er over os, og du ved, hvad det betyder.

FAKTA

KU’s bestyrelse består af seks eksterne medlemmer, en TAP, to VIP og to studerende.

De eksterne medlemmer udpeges af Københavns Universitets udpegningsorgan. Alle medlemmer sidder i en fireårig periode, undtagen studerende, som er på valg hvert andet år.

I år fortsætter Merete Eldrup som formand, mens Jan S. Hesthaven fortsætter som medlem.

Ulrik Vestergaard og Ulla Tofte indtræder i bestyrelsen som nye, eksterne medlemmer per 1. januar 2024.

De øvrige eksterne medlemmer er Birgitte Vedersø og Lars Rasmussen.

Kilde: ku.dk

Univalg!

I år skal både studerende, TAP og VIP stemme om, hvem der skal repræsentere dem i universitetets bestyrelse. Alle kandidater og lister er fredag den 3. november offentliggjort på KU’s intranet.

Vi har samlet alle spidskandidaterne til bestyrelsesposterne i dette overblik. I de næste uger vil du kunne læse længere, individuelle interviews med kandidaterne og blive klogere på, hvor du skal sætte dit kryds.

LÆS OGSÅ: Det skal du vide om KU’s bestyrelse

I dette overblik har vi ikke medtaget støttelister til de store fælleslister. Du kan få det fulde overblik over alle kandidater på KUnet.

Ud over bestyrelsesposterne er der i år valg til Akademisk Råd, ph.d.-udvalg samt alle studienævn.

Afstemningen foregår i perioden 20.-24. november. Følg med i Uniavisens valgdækning.

Du stemmer her.

Studerende spidskandidater

Nicola Emily Larsen

Stiller op for Konservative Studerende – den tværborgerlige liste.

Studerer statskundskab. 

Listens mærkesager er:

 1. Mere kontakt til virkeligheden. Universitetets uddannelser skal i højere grad forberede de studerende til arbejdslivet efter studiet.
 2. Kvaliteten af undervisningen skal skrues op, og det skal være muligt at modtage feedback i alle fag.
 3. Mindre bureaukrati, mere faglighed. Der skal investeres mere i uddannelsesforbedringer og mindre i administration.

LÆS OGSÅ: Konservative Studerende: Universitetet bruger sine penge forkert

Signe Berner

Stiller op for Studenterrådet ved Københavns Universitet.

Studerer naturressourcer med specialisering i miljøvidenskab.

Listens mærkesager er:

 1. Et KU klar til fremtiden! Den grønne dagsorden skal fylde i alle universitetets lag, både i kantinen, i ledelsesrummet og i universitetets store strategi.
 2. Et KU med plads til alle! Der skal skabes langt bedre dialog mellem studerende, tutorer, frivillige og undervisere.
 3. Et KU med uddannelser for studerende, ikke systemet! Bureaukrati, høje dumpeprocenter og manglende feedback skal ikke stå i vejen for ordentlige uddannelser.

LÆS OGSÅ: Studenterrådet: Uanset dit politiske ståsted, har du taleret hos os

Thomas Holst Padkjær og Nikoline Prehn

Stiller op for Frit Forum.

Begge spidskandidater studerer statskundskab. 

Listens mærkesager er:

 1. Fakultetspsykologer på KU nu! Vi har en trivselskrise på vores universitet, hvor 52 procent af de studerende oplever stærke stresssymptomer. Det skal vi tage alvorligt!
 2. Gratis bind og tamponer for alle studerende på KU! På KU skal vi gå forrest ved at fjerne stigma og bekymring forbundet med menstruation.
 3. Mere klima på pensum! Vi skal uddanne til fremtiden. Derfor bør klima og miljø selvfølgelig udgøre en større del af pensum på tværs af alle fakulteter og studieretninger.

LÆS OGSÅ: Frit Forum: Vi vil have fri psykologhjælp og gratis tamponer

Christian Ramon

Stiller op for Politrådet

Studerer økonomi. 

Listens mærkesager er:

 1. Bedre vilkår for studerende med funktionsnedsættelser.
 2. Optag alle forelæsninger.
 3. BA- og kandidatuddannelser skal afsluttes med en ceremoni, hvor studerende får overrakt et fysisk diplom af studielederen.

LÆS OGSÅ: Politrådet: Det er et helvede at være studerende med funktionsnedsættelser

TAP spidskandidater

Charlotte Zoey Søndergaard

Stiller op for alle TAP’er.

Studieadministrativ koordinator ved Biologisk Institut. 

Charlotte Zoey Søndergaards mærkesager er:

 1. Større forståelse for vigtigheden af TAP’ernes arbejde blandt alle ansatte og studerende ved KU.
 2. Forandringer på uddannelsesområdet udstukket fra politisk hold må ikke forringe universitetets uddannelser eller ødelægge miljøet og arbejdet på KU.
 3. TAP’er skal indgå som en vigtig del af beslutninger om ordentlige arbejdsforhold, og de skal have lige muligheder for at få del i meningsfulde opgaver.

LÆS OGSÅ: Charlotte Zoey Søndergaard: HK’erne har brug for deres egen repræsentant

Dorte Brix

Stiller op for listen TAP i KU’s bestyrelse.

Laborant på Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, SUND.

Listens mærkesager er:

 1. Bedre trivsel for alle, både studerende og medarbejdere.
 2. Bæredygtighed.
 3. Ordentlig medinddragelse i den kommende administrationsreform.

LÆS OGSÅ: Dorte Brix: Vi har ikke gode erfaringer med centralisering

VIP spidskandidater

Jens Friis Lund og Sophie Wennerscheid

Stiller op for listen Et Bæredygtigt Universitet.

Jens Friis Lund er professor i politisk økologi ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, SCIENCE, Sophie Wennerscheid er lektor i litteratur ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, NorS. 

Listens mærkesager er:

 1. Mere fokus på bæredygtighed i både forskning, uddannelse og drift.
 2. Fokus på øget trivsel blandt ansatte og studerende.
 3. Sikring af den akademiske frihed og forskernes ret til at ytre sig.

LÆS OGSÅ: Et Bæredygtigt Universitet: KU skal gå forrest i klimakampen

Jesper Grodal og Pia Quist

Stiller op for listen Inddrag Forskerne!

Jesper Grodal er matematikprofessor og Pia Quist er professor i sociolingvistik.

Listens tre mærkesager er:

 1. Kæmpe for at universitetet holder fokus på dets kerneopgaver, som er forskning og uddannelse.
 2. Kæmpe for akademisk frihed og god akademisk ledelse, inklusiv gode karriereveje for alle ansatte, også ph.d og postdoc.
 3. Kæmpe for et ubureaukratisk KU med en stærk lokal administration, der aflaster forskerne – ikke omvendt.

LÆS OGSÅ: Inddrag Forskerne!: Der er sindssygt meget på spil ved det her valg

Christian Kapel og Louise Kruse Jensen

Stiller op for listen Akademisk Balance.

Christian Kapel er professor i zoologi, SCIENCE, og Louise Kruse Jensen er professor i patologi, SUND.

Listens mærkesager er:

 1. Små forskningsområder må ikke blive klemt af store fonde.
 2. Nye faglige meriteringskriterier skal implementeres på en måde, så løstansatte inkluderes og undervisning får mere prestige.
 3. Samarbejde på tværs af fakulteter skal øges og forbedres.

LÆS OGSÅ: Akademisk Balance: Man bør blive belønnet for at være en god underviser

Seneste