Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Andet

Top-20: Disse forskere fra Københavns Universitet er allermest i medierne

Hvis du kan sige noget klogt om politik eller økonomi, står døren til medierne åben. Klima er også blevet en populær indgangsbillet, og så har coronaepidemien sat sit tydelige aftryk på årets liste.

Listen over de 20 mest medieomtalte forskere fra Københavns Universitet domineres af professorer og af mænd. Selv om listen rummer en overflod af forskere med baggrund i de tre klassiske fag statskundskab, medicin og økonomi, finder man også mindre mundrette fag som biologisk oceanografi, makroøkologi og bioetik repræsenteret.

LÆS OGSÅ: Fra forsker til mediedarling: Her er opskriften

De fleste af de 20 forskere har færdedes hjemmevant i det danske medielandskab i en årrække. Men der er også navne, der først er blevet hverdagskost i spalterne i takt med, at Danmark er ‘lukket ned’.

Sådan har vi gjort

For at lave denne top-20, afgrænsede vi en periode fra den 14. april 2019 til den 14. april 2020 og foretog en simpel optælling af medieomtaler i databasen Infomedia. Der er hverken skelnet mellem trykte og online medier eller lokalmedier og nationale dagblade. Altså er der tale om en strømpil snarere end en fyldestgørende statistik for forskernes gennemslagskraft.

Vi foretog samme opgørelse i 2018, også for en etårig periode. Metoden, vi har brugt denne gang, er anderledes, da vi har kun har optalt ens overskrifter én gang for at undgå at tælle samme artikel to gange. Det forklarer, at antallet af medieomtaler er faldet fra sidst. Vi har ikke inkluderet professor emerita/emeritus eller rektorer i opgørelsen.

LÆS OGSÅKøbenhavns Universitets 23 største mediedarlings 2018

1

Kasper Møller Hansen

Professor i statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
801 omtaler

Hvad forsker han i?
Som valgforsker er Kaper Møller Hansens hjemmebane vælgeradfærd, valgdeltagelse og holdningsdannelse. Derfor har han også siden 2014 stået i spidsen for Den Danske Valgundersøgelse (DNES), som har undersøgt danske valg siden 1971.

Hvorfor er medierne vilde med ham?
De forgangne tolv måneder bød på hele to valg, Folketingsvalget og Europaparlamentsvalget. Det har været stærkt medvirkende til at sende Kasper Møller Hansen til tops i Uniavisens mediekortlægning endnu en gang.

2

Allan Randrup Thomsen

Professor i eksperimentel virologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
753 omtaler

Hvad forsker han i?
Allan Randrup Thomsen forsker i immunforsvarets evne til at bekæmpe virusinfektioner og dets betydning for infektionsforløbet. Det gør han som leder af en forskningsgruppe i eksperimentel virologi.

TILMELD DIG UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

Hvorfor er medierne vilde med ham?
622 af hans 747 optrædener i medierne de sidste tolv måneder er fra 1. marts i år og frem. Så du har nok gættet det: Allan Randrup Thomsen er Københavns Universitets mest benyttede coronavirusekspert.

3

Peter Nedergaard

Professor i statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
700 omtaler

Hvad forsker han i?
Peter Nedergaards forskningsområder er europæisk politik og international politisk økonomi. Under denne paraply gemmer sig forskning i international handels-, klima- og landbrugspolitik, markedsintegration, beskæftigelsespolitik, standardiseringspolitik samt EU’s administration og institutionelle opbygning.

Hvorfor er medierne vilde med ham?
Som skribent på Berlingskes bagsidesatire Groft Sagt giver Peter Nedergaard sit besyv med om stort og småt i det danske samfund – og på baggrund af sin forskning udtaler han sig især om EU, Tyskland og Brexit. Desuden bringer hans samling af valgplakater ham i medierne.

4

Bente Klarlund Pedersen

Professor i integrativ medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
486 omtaler

Hvad forsker hun i?
Som leder af Center for Inflammation og Metabolisme forsker Bente Klarlund Pedersen i den betydning, fysisk aktivitet har for vores krop. Hun undersøger musklerne på molekylærniveau og deres hormonproducerende virkning på resten af kroppen.

Hvorfor er medierne vilde med hende?
Det er nok svært at være landskendt professor i medicin uden at få nogen henvendelser om coronavirus, men modsat listens øvrige medicinere er COVID-19 ikke Bente Klarlunds primære claim to fame. Hun skriver fast i Politiken om alskens sundhedsrelaterede emner, og hendes synlighed i medierne rækker helt tilbage til 2010, hvor hun modtog Rosenkjærprisen for sin forskningsformidling.

5

Marlene Wind

Professor i statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
462 omtaler

Hvad forsker hun i?
Marlene Wind beskæftiger sig især med EU og alt, hvad det indebærer: EU’s traktater, det indre marked, Ungarns og Polens rolle i EU og EU’s betydning for Danmark. Herudover forsker hun i forholdet mellem demokrati og populisme samt forskellige emner inden for international politik.

Hvorfor er medierne vilde med hende?
Medierne henvender sig ofte til hende om Brexit og udviklingen i Ungarn og Polen. I kølvandet på udgivelsen af hendes nyeste bog har Marlene Wind udtalt sig en del om populisme. Tidligere har hendes udtalelser om grænsekontrol og Brexit rejst heftig debat om forskernes rolle i medierne.

6

Peter Birch Sørensen

Professor i økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
431 omtaler

Hvad forsker han i?
Peter Birch Sørensen beskæftiger sig med miljø-, ressource- og klimaøkonomi. Han forsker i måling af Danmarks grønne nationalprodukt og udvikling af en miljøøkonomisk simulationsmodel for dansk økonomi samt klimapolitik og grøn omstilling. Han har tidligere forsket i skattepolitik og offentlig økonomi.

Hvorfor er medierne vilde med ham?
Med et bugnende CV, der tæller posterne overvismand, vicedirektør og cheføkonom i Danmarks Nationalbank, formand for Produktivitetskommissionen og formand for Klimarådet, er Peter Birch Sørensen vant til mediernes henvendelser. I dag er han klimakommentator på Politiken og udtaler sig mest om de økonomiske aspekter af klimakrisen og den grønne omstilling.

7

Carl-Johan Dalgaard

Professor i økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
338 omtaler

Hvad forsker han i?
I sin forskning har han fokuseret på makroøkonomiske spørgsmål om økonomisk vækst og udvikling. Carl-Johan Dalgaard har desuden arbejdet med forholdet mellem klima og vækst, teknologispredning, udviklingsbistand og produktivitetsmåling.

Hvorfor er medierne vilde med ham?
Han har været medlem af De Økonomiske Råd siden 2014 og i år blev han dets formand. Udnævnelsen affødte en del medieopmærksomhed, og siden coronaepidemiens indtog har Dalgaards syn på krisens økonomiske konsekvenser været efterspurgt.

8

Vincent F. Hendricks

Professor i formel filosofi og leder af Center for Information og Boblestudier, Det Humanistiske Fakultet
331 omtaler

Hvad forsker han i?
At ordet ’boblestudier’ klinger lidt mere velkendt end det plejede, kan man ikke forklare uden at nævne Vincent F. Hendricks. Han forsker i sociale medier, formel epistemologi, logik, informationscirkulation og fake news.

Hvorfor er medierne vilde med ham?
Trods sin ottendeplads er Vincent F. Hendricks et godt bud på listens største ’akademiske rockstjerne’ – i skarp konkurrence med Eske Willerslev. Medierne er vilde med at tegne portrætter af Hendricks og anmelde hans mange bøger. Det hele er dog ikke persondyrkelse: han udtaler sig ofte om sin forskning i ikke mindst sociale medier og bobler, hvorfor han i 2016 modtog Rosenkjærprisen.

9

Lars Gårn Hansen

Professor i miljøøkonomi, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
316 omtaler

Hvad forsker han i?
Lars Gårn Hansens forskningsområder er regulering og håndhævelse af forbrug og miljø- og ressourcespørgsmål samt forbrugeradfærds miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser.

Hvorfor er medierne vilde med ham?
Han er medlem af De Økonomiske Råds formandskab, som består af fire personer. Som professor og vismand udtaler han sig især om de økonomiske aspekter af klimakrisen og miljøpolitik, herunder klimatold, reduktionsmål, finansloven og landbrugets rolle i den grønne omstilling.

10

Jens Lundgren

Professor i infektionsmedicin og leder af Copenhagen HIV Programme, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
288 omtaler

Hvad forsker han i?
Jens Lundgren er europæisk koordinator for et internationalt forsøg, som skal teste COVID-19-medicin. Når pandemien ikke raser, deltager han i verdensomspændende epidemiologiske undersøgelser af HIV-endemiens udbredelse, behandling og samfundsmæssige konsekvenser.

Hvorfor er medierne vilde med ham?
Ser man på hans forskningsområder, kan det nok ikke overraske, at medierne hiver og flår i Jens Ludgren for tiden. Han er coronavirusekspert, og hele 263 af hans 288 medieomtaler daterer sig fra 1. marts i år og frem.

11

Katherine Richardson

Professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Center, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
286 omtaler

Hvad forsker hun i?
I sin forskning undersøger Katherine Richardson, hvilken rolle biologiske processer og biodiversitet spiller i oceanernes og klodens kulstofkredsløb med særlig fokus på planteplankton. Hun har endvidere forsket i at identificere planetære grænser.

Hvorfor er medierne vilde med hende?
I denne klimakrisetid er Katherine Richardson en hyppigt benyttet ekspert. Hun er medlem af Klimarådet, og Richardson har netop blandet sig i debatten med udgivelsen Hvordan skaber vi en bæredygtig udvikling for alle?

12

Erik Skyum-Nielsen

Lektor i dansk litteratur, Det Humanistiske Fakultet
254 omtaler

Hvad forsker han i?
Den akademiske rygsæk er proppet med forskning i moderne dansk og nordisk litteratur, genreteori og oversættelsesteori. Aktuelt forsker Erik Skyum-Nielsen i dansk litteraturkritik i det 20. århundrede, oversættelseshistorie, Islands rolle i dansk litteratur og værker af Per Højholt og Knut Hamsun.

Hvorfor er medierne vilde med ham?
Erik Skyum-Nielsen har været litteraturanmelder på Information siden 1978, og avisen lægger da også spalteplads til halvdelen af hans 261 optrædener i medierne. Derfor fylder anmeldelser og litteraturkommentarer meget på Skyum-Nielsens medie-CV.

13

Eske Willerslev

DNA-professor og leder af Willerslev Group i Sektion for GeoGenetik, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
243 omtaler

Hvad forsker han i?
Eske Willerslev har været vidt omkring i sin forskning. Tidligere i sin karriere arbejdede han inden for miljømikrobiologi og iskerneforskning. I de seneste år har han beskæftiget sig med dna-forskning, evolutionær genetik og istidens dyrearter.

Hvorfor er medierne vilde med ham?
Manden er en akademisk superstjerne, og med superstjernestatussen kommer både artikler om Willerslevs forskning og om hans liv og holdninger. Forskeren Eske Willerslev modtog i 2012 Rosenkjærprisen for sin forskningsformidling. Mennesket Eske Willerslev skænkes også en hel del opmærksomhed, både i artikel- og statueform. Han er desuden medlem af Etisk Råd.

14

Mickey Gjerris

Lektor i bioetik, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
223 omtaler

Hvad forsker han i?
Mickey Gjerris undersøger de etiske aspekter af menneskets forhold til naturen, herunder særligt klimaforandringerne, bioteknologi og nanoteknologi. Han arbejder også med spørgsmål som natursyn, miljøetik, dyreetik og forskellige forståelser af ‘det gode liv’.

Hvorfor er medierne vilde med ham?
Som det gælder for flere af forskerne på denne liste har en stor del af Mickey Gjerris’ medieomtaler at gøre med klimakrisen og vores forhold til naturen. Han deltager i de etiske diskussioner af disse emner og kritiserer blandt andet vores udbredte antropocentrisme.

15

Jan Pravsgaard Christensen

Professor i immunologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
215 omtaler

Hvad forsker han i?
Som ekspert i immunsystemet og dets funktioner, opbygning og celletyper har han forsket i, hvilke mekanismer i immunforsvaret, der har betydning for opdagelsen og håndteringen af infektioner, og hvordan mikroorganismer forsøger at undgå denne effekt. Han har også forsket i vacciner.

Hvorfor er medierne vilde med ham?
Før nedlukningen var Jan Pravsgaard Christensen ganske langt fra denne liste, men med sin ekspertise i virussmitte, vacciner og immunforsvaret har han været efterspurgt til at udlægge den allestedsnærværende coronavirus.

16

Mogens Fosgerau

Professor i økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
195 omtaler

Hvad forsker han i?
Hans forskningsområder er valgteori, transportøkonomi, trængsel, rationel uopmærksomhed, urban økonomi og værdisætning af tid. Den vidtspændende forskning trækker på økonomiens rational-choice teori og cost/benefit-analyser i analyser af diverse fænomener.

Hvorfor er medierne vilde med ham?
Selv om Mogens Fosgerau som økonom udtaler sig om forskellige samfundsøkonomiske emner, er det særligt transportøkonomi og -politik, der får medierne til at hive ham i ærmet. Transportspørgsmål hænger ofte sammen med spørgsmål om klima og miljø, og i 2019 blev Fosgerau udpeget til særlig sagkyndig i Det Miljøøkonomiske Råd.

17

Carsten Rahbek

Professor i makroøkologi og leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
193 omtaler

Hvad forsker han i?
Carsten Rahbek forsker i biodiversitet, hvilket indbefatter spørgsmål som artsvariation, -sammensætning og størrelser. På det seneste har han forsket i klimaforandringerne og deres samspil med biodiversitetsforhold. Han har også arbejdet med, hvordan evolutionære og økografiske principper kan bruges til at identificere principper for biodiversitetsbevaring.

Hvorfor er medierne vilde med ham?
I en tid, hvor ikke kun klimaet, men i særdeleshed også biodiversiteten er under pres, bruger pressen flittigt Carsten Rahbeks ekspertise heri. Han udtaler sig dog ikke kun om naturen, men også om forskningens og forskernes rolle i dansk lovgivning.

18

Peter Kurrild-Klitgaard

Professor i statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
178 omtaler

Hvad forsker han i?
I sin forskning har Peter Kurrild-Klitgaard beskæftiget sig med mangt og meget inden for politik, men hans fokus ligger især på forfatninger, amerikansk politik, valgsystemer og politisk økonomi.

Hvorfor er medierne vilde med ham?
Han bruges ofte som ekspert i amerikansk politik, men han blander sig også i samfundsdebatten om alskens politiske emner fra et erklæret liberalt standpunkt, især som skribent i Berlingske – en skelnen mellem ekspert og debattør, som han er meget bevidst om.

19

Michael Gøtze

Professor i forvaltningsret og leder af Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked, Det Juridiske Fakultet
173 omtaler

Hvad forsker han i?
Fokus for Michael Gøtzes forskning er mødet mellem borgere og offentlige myndigheder, og udgangspunktet er borgerens ret til god og saglig forvaltning. Han forsker blandt andet i embedsværket, digitalisering af det offentlige og undersøgelseskommissioner samt kommuners erstatningsansvar i sager om børnemisbrug.

Hvorfor er medierne vilde med ham?
Det er en bred palet af emner, som Michael Gøtze belyser de retslige aspekter af i pressen. I det forgangne år har Gøtze især optrådt i medierne i forbindelse med sager om PET, Radio Loud, sagen om barnebrude og den efterfølgende såkaldte Støjberg-kommission samt undskyldningen til Godhavndrengene.

20

Anja C. Andersen

Astrofysiker og professor i offentlighedens forståelse for videnskaben, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
167 omtaler

Hvad forsker hun i?
Det (for) korte svar er stjernestøv. Anja C. Andersen forsker i, hvordan støv dannes i universet, og hvilken indflydelse det har for planetdannelse, stjerneudvikling og vores mulighed for at observere det tidlige univers.

Hvorfor er medierne vilde med hende?
Som titlen på Anja C. Andersens unikke professorat antyder, er forskningsformidling hjerteblod for denne astrofysiker. Det har også gjort hende til listens fjerde Rosenkjærprismodtager. Ved siden af formidlingen af astrofysik har Andersen været synlig med sine forskningspolitiske synspunkter om medarbejderinddragelse og kvinder i den akademiske verden.

Seneste